FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जनता संग अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधी २०७७ ७७/७८ 05/17/2021 - 13:52 PDF icon 10.pdf
विपद् ब्यबस्थापन कोष सञ्चालन कार्यबिधी २०७७ ७७/७८ 05/17/2021 - 13:50 PDF icon 9.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 05/17/2021 - 13:49 PDF icon 8.pdf
स्थानिय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन २०७४ ७७/७८ 05/17/2021 - 13:47 PDF icon 5.pdf
अपांगता भएका ब्यक्तीको परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधी २०७७ ७७/७८ 05/17/2021 - 13:45 PDF icon 3.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधी २०७४ ७७/७८ 05/17/2021 - 13:37 PDF icon 2.pdf
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको निर्णय आदेश वा अधिकार प्रमाणिकरण (कार्यविधी) नियमावली २०७४ ७७/७८ 05/17/2021 - 12:29 PDF icon one.pdf
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको ऐनहरु ७५/७६ 10/09/2018 - 21:56 PDF icon कनकासुन्दरी गाउँपालिकाकाे बैठक स‌ंचालन सम्बन्धी कार्यविधि , PDF icon ५ कनका सुन्दरी गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ - Copy.pdf, PDF icon ८ कनका सुन्दरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४ - Copy.pdf, PDF icon ११ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon १० कनका सुन्दरी गाउँपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon १२ कनकासुन्दरी एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ - Copy.pdf, PDF icon १३ कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ - Copy.pdf, PDF icon १६ स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ - Copy.pdf, PDF icon १७ गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४.pdf, PDF icon १८ स्थानीय उर्जा विकाक सम्वन्धी निर्देशिका २०७४.pdf
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्याविधि ७५/७६ 09/21/2018 - 12:32 PDF icon ४ कनका सुन्दरी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको प्रशासकिए कार्यविधि कायम गर्न ७५/७६ 09/21/2018 - 12:28 PDF icon ८ कनका सुन्दरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४.pdf

Pages