FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 07/16/2019 - 13:19 PDF icon आर्थिक_ऐन_२०७५[1].pdf
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको ऐनहरु ७५/७६ 10/09/2018 - 21:56 PDF icon कनकासुन्दरी गाउँपालिकाकाे बैठक स‌ंचालन सम्बन्धी कार्यविधि , PDF icon ५ कनका सुन्दरी गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ - Copy.pdf, PDF icon ८ कनका सुन्दरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४ - Copy.pdf, PDF icon ११ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon १० कनका सुन्दरी गाउँपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon १२ कनकासुन्दरी एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ - Copy.pdf, PDF icon १३ कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ - Copy.pdf, PDF icon १६ स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ - Copy.pdf, PDF icon १७ गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४.pdf, PDF icon १८ स्थानीय उर्जा विकाक सम्वन्धी निर्देशिका २०७४.pdf
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्याविधि ७५/७६ 09/21/2018 - 12:32 PDF icon ४ कनका सुन्दरी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको प्रशासकिए कार्यविधि कायम गर्न ७५/७६ 09/21/2018 - 12:28 PDF icon ८ कनका सुन्दरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४.pdf
उपभोत्ता समिति ऐन ७५/७६ 09/20/2018 - 14:33
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको विनियोन ऐन ७५/७६ 09/20/2018 - 14:20 PDF icon १ कनका सुन्दरी गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf