FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका ७९-८० 12/06/2022 - 06:50 PDF icon स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका.pdf
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ ७९-८० 09/13/2022 - 13:06 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली.pdf
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७८ ७९-८० 09/13/2022 - 13:05 PDF icon सामाजिक समाबेशिकरण निति २०७८.pdf
बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 09/13/2022 - 13:03 PDF icon कनकासुन्दरी गाउापालिका गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन २०७७ कार्यवधि -.pdf
कनकासुन्दरी गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 09/13/2022 - 12:54 PDF icon मेल मिलाप केन्द्र गठन कार्यविधि संसोधन.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय -पत्र वितरण कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/13/2022 - 12:53 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र कार्य विधि २०७८.pdf
खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ७९-८० 09/13/2022 - 12:51 PDF icon गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८_नमुना कानुन_NARMIN (1) with comments (1).pdf
सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन कार्यविधि २०७८ ७९-८० 09/13/2022 - 12:50 PDF icon कार्यविधि_कनकासुन्दरी गाउँपालिका.pdf
सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्रको बिधान २०७८ ७९-८० 09/13/2022 - 12:45 PDF icon CAESC बिधान_मस्यौदा.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ७९-८० 09/13/2022 - 12:39 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका (नमूना कानून).pdf

Pages