FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कनकसुन्दरी गाउँपालिकाको अनिवार्य आधारभुत शिक्षा कार्यन्वयन निर्देशिका, २०८१ ८०/८१ 06/12/2024 - 17:12 PDF icon अनिबार्य आधारभुत शिक्षा गाउँपालिका कार्यन्वयन निर्देशिका ८०८१.pdf
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको विपद पूर्वतयारी प्रतिकार्य योजना, २०८१ ८०/८१ 06/11/2024 - 13:19 PDF icon विपत पूर्वतयारी प्रतिकार्य योजना, २०८१.pdf
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको प्रारम्भिक बालविकास रणनिती, २०७९-२०८४ ८०/८१ 06/11/2024 - 13:17 PDF icon प्रारम्भिक बालविकास रणतिनि २०७९-२०८४.pdf
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको अनुदान तथा सहायता रकम निकासा एवम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 06/03/2024 - 16:08 PDF icon अनुदान तथा सहायता रकम निकासा एवम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.pdf
कनकसुन्दरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 01/07/2024 - 09:34 PDF icon आर्थिक_ऐन कनकासुन्दरी गाउँपालिका २०८०.pdf
स्थानिय हाट बजार व्यवस्थापन तथा सन्चालन कार्यविधी, २०८० ७९-८० 06/21/2023 - 14:58 PDF icon स्थानिय हाट बजार सन्चालन निर्देशिका २०८०.pdf
सन्चित कोषको आन्तरिक लेखा परिक्षण सम्बन्धि कार्यविधी, २०८० ७९-८० 06/21/2023 - 14:13 PDF icon आन्तरिक लेखा परिक्षण संन्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन निर्देशिका, २०८० ७९-८० 06/21/2023 - 14:07 PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८०.pdf
फलफुल नर्शरी स्थापना संन्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० ७९-८० 06/21/2023 - 14:00 PDF icon नर्सरी स्थापना संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८०.pdf
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाक कृषि व्यवसायीक प्रर्वद्धन निती, २०८० ७९-८० 06/21/2023 - 13:46 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन एन २०८०.pdf

Pages