FAQs Complain Problems

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाकबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा लिने प्रकर्या के के हुन ?

१. निवेदन दर्ता गर्ने ।

२. ताेक लगाउने वडा अध्यक्ष समक्ष ।

३. सम्वन्धित शाखाले दर्ता गरि प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउने ।